Disclaimer

Kia Motors Nederland streeft er steeds naar op zijn website betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Zo streeft Kia Motors Nederland ernaar wijzigingen in productvoorraden tijdig en correct bij te werken, echter kan Kia Motors Nederland er niet voor instaan dat alle gegevens op de website steeds juist en volledig zijn. Druk- en zetfouten worden voorbehouden.

De informatie op de website wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. Kia Motors Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren en kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

Aan de hand van het kenteken van je voertuig, kun je voor jouw voertuig geschikte producten vinden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze op de website van geschikte producten, ook in geval aan de hand van de kentekenfunctionaliteit onverhoopt ongeschikte producten zijn getoond of geleverd. Kia Motors Nederland draagt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Vóór gebruik, toepassing dan wel montage dien je te onderzoeken of de geleverde producten daarvoor geschikt zijn. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van de Kia dealer van toepassing.

Kia Motors Nederland kan voorts niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Kia Motors Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop vermelde informatie. Kia Motors Nederland aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kia Motors Nederland worden beheerd en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Kia Motors Nederland.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op de website vermelde informatie. Het is verboden enige inhoud van de website te bewerken of te kopiëren. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de vormgeving, werking, beelden en overige inhoud van de website worden door Kia Motors Nederland voorbehouden. De website, de vormgeving daarvan en alle daarop gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Kia Motors Nederland dan wel derden. De bezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van Kia Motors Nederland ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.