Retourprocedure

Mocht het bestelde product niet aan uw verwachting voldoen, dan kun je dit schriftelijk aangeven binnen 7 dagen bij de Kia dealer, nadat je het product hebt opgehaald en betaald. De te retourneren artikelen dienen te allen tijden in ongebruikte, ongeschonden staat en in de originele verpakking weer te worden aangeboden.

Bij de Kia dealer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Kia dealer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie consument.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Kia dealer, zal de Kia dealer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.